Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học UBND thành phố Đà Nẵng

Trường tiểu học Trần Văn Ơn

Chuyển trường đối với học sinh Đã có hiệu lực