• Đỗ Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0935825946
 • Nguyễn Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0989163456
 • Lê Trần Thị Phương Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0795533537
 • Phạm Thị Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/4
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0388767550
 • Đặng Thị Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0905989613
 • Phạm Vũ Đông Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/6
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0914285677
 • Phan Thị Minh Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/7
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0779413314
 • Bạch Thị Thanh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tự học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0986126384
 • Lê Triệu Tú Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tự học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0913100401
Video Clips
Chào mừng năm học mới 2021-2022
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 154
Tháng 08 : 961
Tháng trước : 461.518