• Phạm Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0934821887
 • Đặng Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/2
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0766786974
 • Đặng Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0905334684
 • Lê Thị Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/4
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0905184326
 • Nguyễn Thị Xuân Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/5
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Tiểu học
 • Lê Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/6
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0905478258
 • Đặng Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/7
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0974432718
 • Lê Nhựt Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/8
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0905992127
 • Nguyễn Thị Hà Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/9
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0905083675
Video Clips
Chào mừng năm học mới 2021-2022
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 968
Tháng trước : 461.518