• Đặng Thị Hồng Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/1
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0914243151
 • Phạm Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/2
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0935217217
 • Đỗ Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0383249846
 • Trần Thị Kiều Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/4
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0931932658
 • Phan Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán Tin
  • Điện thoại:
   0902205947
 • Phan Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/6
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0935398954
 • Võ Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/6
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0919524592
 • Cù Thị Thu Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/7
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0985554901
 • Đỗ Thùy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/8
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0905692736
 • Hà Thị Thu Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/9
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0906551069
 • Trương Thị Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/10
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0818798080
Video Clips
Chào mừng năm học mới 2021-2022
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 968
Tháng trước : 461.518