• Nguyễn Lê Uyên Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Âm nhạc
  • Điện thoại:
   0905646520
 • Nguyễn Quang Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Điện thoại:
   0793553583
 • Đào Ngọc Thủy Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0979699269
 • Trần Quốc Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tin học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tin
  • Điện thoại:
   0766550099
 • Lê Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học TDTT
  • Điện thoại:
   0934552602
 • Nguyễn Thị Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp nhạc
  • Điện thoại:
   0905105170
 • Trần Phước Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học giáo dục thể chất
  • Điện thoại:
   0782107863
 • Phan Viết Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học giáo dục thể chất
  • Điện thoại:
   0703921800
Video Clips
Chào mừng năm học mới 2021-2022
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 968
Tháng trước : 461.518