A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH

Về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023

Căn cứ Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 17 tháng 06 năm 2022 của UBND quận Hải Châu về việc tuyển sinh năm học 2022-2023 trên địa bàn quận Hải Châu, trường tiểu học Trần Văn Ơn xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 như sau:

I. MỤC TIÊU TUYỂN SINH

1. Huy động 100% trẻ trên địa bàn phường Hải Châu 2 hoàn thành chương trình Mầm non được vào học lớp 1 năm học 2022 – 2023.

2. Đảm bảo 100% con hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn phường Hải Châu 2 được vào học tại trường.

3. Phấn đấu 100% học sinh khối lớp Một được học 2 buổi/ngày.

4. Đảm bảo số lớp/số phòng học hiện có; số lượng học sinh/lớp theo chỉ tiêu được giao.

5. Phấn đấu thực hiện tuyển sinh qua phần mềm trực tuyến đạt kết quả cao.

6. Phối hợp chặt chẽ giữa hội đồng tuyển sinh nhà trường với chính quyền địa phương để vận động học sinh ra lớp đúng thời gian quy định.

II. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

1. Tuyển sinh theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở GDĐT thành phố, UBND quận.

2. Tuyển sinh đúng tuyến, học sinh cư trú tại địa bàn phường Hải Châu 2.

3. UBND phường xác nhận, lập danh sách gửi về UBND quận (qua Phòng Giáo dục - Đào tạo quận) để tổng hợp rà soát, làm cơ sở tuyển sinh.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1. Có hộ khẩu và sinh sống thực tế tại phường Hải Châu 2 (đối tượng 1).

2. Tạm trú trước ngày 31/12/2020, có sinh sống thực tế tại phường Hải Châu 2 (đối tượng 2).

3. Các trường hợp khác, nhà trường lấy thông tin (chưa nhận hồ sơ), lập danh sách chuyển về Phòng GD-ĐT quận để Phòng tham mưu UBND quận điều tiết nếu học sinh có nhu cầu học tập tại các trường trên địa bàn quận.

IV. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Cơ sở tuyển sinh

- Căn cứ vào số liệu điều tra phổ cập năm 2021 sau khi đã triển khai rà soát theo Công văn số 515/UBND-PGDĐT ngày 23/03/2022 của UBND quận về việc số liệu liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 2022-2023.

- Căn cứ vào đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất hiện có của nhà trường và nguồn ngân sách UBND quận giao.

- Căn cứ vào số lượng lớp, học sinh đầu ra.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 17 tháng 06 năm 2022 của UBND quận Hải Châu về việc tuyển sinh năm học 2022-2023 trên địa bàn quận Hải Châu, trường tiểu học Trần Văn Ơn được giao chỉ tiêu tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2022–2023 cụ thể như sau:

- Lớp 2 buổi/ngày: 6 lớp/185 học sinh. Trong đó, lớp bán trú: Theo nhu cầu tự nguyện đăng ký của PHHS.

V. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 được chính thức triển khai thông qua 02 hình thức:

1. Tuyển sinh qua mạng theo địa chỉ: http://tuyensinhdanang.com. Số điện thoại hỗ trợ: 02363.565552 (trong giờ hành chính). Sau khi đăng kí tuyển sinh qua mạng, phụ huynh học sinh liên hệ nhà trường để nộp các hồ sơ.     

2. Tuyển sinh bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp tại trường tiểu học Trần Văn Ơn, địa chỉ 140 Hoàng Diệu, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu. Nhà trường hỗ trợ cập nhật, tổng hợp kết quả số lượng hồ sơ đúng quy định vào hệ thống tuyển sinh qua mạng.

VI. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện dự tuyển

- Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2016), căn cứ theo giấy khai sinh.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào học ở tuổi cao hơn 3 (ba) tuổi so với tuổi qui định.

2. Hồ sơ dự tuyển:

Phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp, gồm:

- Bản sao Giấy khai sinh (có dấu đỏ)

- Bản sao có công chứng các giấy tờ liên quan: hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sổ tạm trú (mang theo bản chính để đối chiếu).

- Đơn xin nhập học Lớp Một (bán tại các nhà sách, trường không phát hành)

- 01 ảnh 3x4 (bỏ vào bì, có ghi cụ thể họ và tên, ngày tháng năm sinh sau mỗi ảnh)

- 01 bản sao thẻ Bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi (không cần công chứng, để nhà trường lấy thông tin về mã số thẻ bảo hiểm)

VII. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

1. Hội đồng tuyển sinh: Do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.                                                             

2. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh

a) Thành phần:

- Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng.

- Phó chủ tịch Hội đồng là các Phó hiệu trưởng.

- Thư ký và một số ủy viên của Hội đồngTổ trưởng chuyên môn.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của học sinh.

- Duyệt hồ sơ học sinh trên phần mềm tuyển sinh trực tuyến.

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách học sinh được trúng tuyển. Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên hội đồng. Danh sách học sinh trúng tuyển phải có họ tên, chữ ký là Chủ tịch hội đồng

- Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng Giáo dục – Đào tạo quận.

- Sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của hội đồng.

- Hiệu trưởng nộp quyết định Hội đồng tuyển sinh về Phòng GD&ĐT trước ngày 20/6/2022

3. Quy trình khi phụ huynh đến nộp hồ sơ dự tuyển

- PH kiểm tra thông tin con em mình trên danh sách tuyển sinh được nhà trường niêm yết tại bảng thông báo hoặc website của trường tại địa chỉ http://tieuhoctranvanon.edu.vn/ .

- PH chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định (mục VI-2 của Kế hoạch này)

- PH đến nộp, thực hiện theo trình tự sau:

+ Để xe đúng vị trí quy định, đi theo lối đi đã bố trí.

+ Theo hướng dẫn của nhân viên nhà trường, phụ huynh vào phòng hỗ trợ để tự kiểm tra lại hồ sơ và điền các phiếu đăng kí nhu cầu học tập cho con em.

+ Vào phòng văn thư, đến bàn số 1: Cung cấp thông tin trẻ để nhân viên nhà trường rà soát danh sách trên hệ thống phần mềm tuyển sinh.

Nếu trẻ có tên trong danh sách tuyển sinh: PH tiếp tục đến bàn số 2 thực hiện các bước tiếp theo

Nếu trẻ không có tên trong danh sách tuyển sinh: PH cung cấp thông tin tại bàn số 2 (nhà trường chưa nhận hồ sơ)

+ Đến bàn số 2: Để bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ giấy tờ, thu các phiếu đăng kí nhu cầu học tập. PH nhận giấy xác nhận đã nộp hồ sơ.

+ Tiếp tục theo dõi thông tin nhà trường nhắn tin đến số điện thoại phụ huynh đã đăng kí.

VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Ngày 17/6/2022: Ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình UBND phường xét duyệt và gửi Phòng Giáo dục - Đào tạo quận trước ngày 20/6/2022.

- Từ ngày 18/6/2022 đến hết ngày 20/6/2022: Công khai kế hoạch tuyển sinh của nhà trường cho toàn thể nhân dân được biết.

- Từ ngày 21/6/2022 đến hết ngày 05/7/2022: Thời gian tuyển sinh tại trường, cụ thể như sau:

 

Thời gian

Nội dung

Thứ Hai

(20/6/2022)

- Niêm yết danh sách, thủ tục tuyển sinh.

Thứ Ba

(21/6/2022)

 

- Thu hồ sơ:

+ Sáng: 7.30-11.00: khu vực Cầu Vồng (Tổ 01-02-03-04-05-37)

+ Chiều: 14.30-16.30: khu vực Trung Tạm 1 (Tổ 06-07-08)

Thứ Tư

(22/6/2022)

- Thu hồ sơ:

+ Sáng: 7.30-11.00: khu vực Trung Tạm 2 (Tổ 09-10-11-12-13)

+ Chiều: 14.30-16.30: khu vực Nam Vinh 1 (Tổ 14-15-16-17-18)

Thứ Năm

(23/6/2022)

- Thu hồ sơ:

+ Sáng: 7.30-11.00: khu vực Nam Vinh 2 (Tổ 19-20-21-22)

+ Chiều: 14.30-16.30: khu vực Hải Hạc 1 và Hải Hạc 4 (Tổ 23-24-25-26)

Thứ Sáu

(24/6/2022)

- Thu hồ sơ:

+ Sáng: 7.30-11.00: khu vực Hải Hạc 2 (Tổ 27-28-29-30)

+ Chiều: 14.30-16.30: khu vực Hải Hạc 3 (Tổ 31-32-33-34-35-36)

Từ 27/6/2022

đến hết ngày 01/7/2022

- Sáng từ 8.00-11.00: Tiếp tục thu hồ sơ.

- Chiều: Cập nhật hồ sơ và động viên HS chưa ra lớp.

Ngày 05/7/2022

- Kết thúc tuyển sinh.

 

 

- Ngày 05/7/2022:

+ Nhà trường cùng UBND phường đối chiếu lại danh sách học sinh đã ra lớp so với chỉ tiêu tuyển sinh. Nếu học sinh chưa ra lớp thì nhà trường cùng với UBND phường rà soát lại và nêu lý do chậm trễ.

+ Gửi danh sách học sinh phát sinh, học sinh chưa ra lớp về UBND quận qua PGD để điều tiết, bố trí nơi phù hợp.

- Từ ngày 06/7/2022 đến 11/7/2022: Hội đồng tuyển sinh họp tổng kết, tổng hợp số lượng báo cáo cụ thể danh sách học sinh được tuyển.

- Ngày 12/7/2022: Hội đồng tuyển sinh nộp biên bản và danh sách tuyển sinh năm học 2022-2022 về UBND quận thông qua Phòng GD-ĐT quận.

Trên đây là Kế hoạch về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 của trường tiểu học Trần Văn Ơn./


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clips
Chào mừng năm học mới 2021-2022
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 968
Tháng trước : 461.518